De springplank

Gemeenteschool Glabbeek

0
 1. Op stap naar het secundair...

  Infoavond gemist? Wil je het nog eens rustig herbekijken? Zit je nog met vragen? Blader nog eens door de infobrochure van het CLB.

   

 2. Duidelijke verkeersregels voor veiligere schoolpoort

  Een veiligere schoolpoort aan de gemeenteschool in Glabbeek kan enkel als iedereen de regels respecteert

  Met de start van het nieuwe schooljaar willen we nog eens zeer duidelijk wijzen op de duidelijke verkeersregels die al een jaar van toepassing zijn aan de gemeenteschool in Glabbeek.autoluw domein

  De schoolsite aan de voorzijde werd autoluw gemaakt en er is hier een volledig parkeerverbod. Enkel de schoolbus, mindervaliden en bevoegde gemeentediensten mogen het schooldomein oprijden. Voor de school zijn er enkel twee parkeervakken voor gehandicapten en twee parkeervakken voor kort parkeren van maximaal 30 minuten. Dit kort parkeren is enkel toegelaten voor bevoegden en mensen die tijdens de schooluren een afspraak hebben op de school en dus niet om kinderen te brengen of af te halen van de school of de kinderopvang.

  Op de Dries is er tussen het kruispunt met de Craenenbroekstraat en de parking van de Glazuur een volledig verbod om te parkeren of stationeren op de straat tijdens de schooldagen tussen 8 – 9.30 uur, 11 – 13 uur en 14.30 – 17.15 uur. Parkeren kan op de Glazuurparking die als stapspot voor de gemeenteschool gebruikt wordt.

  Vanaf het nieuwe schooljaar hebben de leerkrachten een personeelsparking achteraan op de schoolsite en zal er dus heel wat plaats bijkomen op de parking van de Glazuur voor de (groot)ouders die hun (klein)kinderen komen afhalen. De politie zal vanaf het nieuwe schooljaar met regelmatige controles strikt toezien op de naleving van de verkeersregels en bij overtredingen onmiddellijk verbaliseren.

   

 3. Schoolreglement

  In het document dat je hieronder kan downloaden vind je het volledige schoolreglement.

   

 4. Infobrochure

 5. Schoolbus

  's Morgens en 's avonds is er gratis busvervoer voor de leerlingen. Praktische informatie kan je bekomen op het schoolsecretariaat. 

   

 6. CLB

  Het schoolbestuur heeft beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het PCLB Limburg: Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt. Telefoon 011/23 81 20. 

   

 7. Huishoudelijk reglement ouderraad en verkiezingsreglement

 8. Naschoolse kinderopvang

  Regeling naschoolse kinderopvang

   Wie opvang wil kan beroep doen op de kinderclub “ ‘t Kloempke ” in Bunsbeek, tel. 016/77.82.07 van 06.30u. tot 18.30u.

  Op maandag, dinsdag en donderdag gebeurt de kinderopvang van 16.00u. tot 17.15u. op school, daarna worden de kinderen met de bus naar  ‘t Kloempke gebracht. 

  Op woensdag en vrijdag vertrekt de bus dadelijk na schooltijd naar  ‘t Kloempke.

   

 9. Openstellen van de school

  Openingsuren

  Lesurenregeling

  Maandag, dinsdag en donderdag :

                          - voormiddag               08u45 tot 11u55           Speeltijd           10u25 tot 10u40

                          - namiddag                   12u55 tot 15u40           Speeltijd           14u35 tot 14u50

                          Er is toezicht vanaf      08u00 tot 16u

   

                          Woensdag

                          - voormiddag               08u45 tot 11u30           Speeltijd           10u25 tot 10u40

                          - namiddag                   vrij

                          Er is toezicht vanaf      08u00 tot 11u50

   

                          Vrijdag

                          - voormiddag               08u45 tot 11u55           Speeltijd           10u25 tot 10u40

                          - namiddag                   13u05 tot 15.00u          Speeltijd           13u55 tot 14u10

                          Er is toezicht vanaf      08u00  tot 15u20         

   

  Kinderen die vóór 08u00 in de opvang aanwezig zijn, staan niet onder toezicht van de leerkrachten. De verantwoordelijkheid ligt op dat moment bij de ouders.

   

   

 10. Toedienen van medicatie

  Hier vindt u het attest betreffende toedienen van medicatie.

  De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

  Indien er medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het onderstaande attest door de ouder of de behandelende arts wordt ingevuld. (hoestfles, antibiotica, rilatine,…).

  De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.

   

 11. Verjaardagen

  Wat kan de leerling aanbieden?

  Onze school verkiest om geen traktaties van thuis uit te delen. In iedere klas is een verjaardagsdoos aanwezig met lekkers.
  Er wordt gezongen voor het jarige kind en hij/zij mag met de inhoud van deze doos de klas een koekje/snoepje aanbieden (wij houden zeker rekening met allergieën).
  Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet langs de school verdeeld.